Privacybeleid

privacybeleid

In het kader van de AVG melden wij dat wij geen persoonsgebonden gegevens over u vastleggen.

Op deze site worden mogelijk advertenties getoond door Google. Wij hebben Google alleen toestemming gegeven om
"niet persoonsgebonden advertenties" te tonen. Die advertenties worden afgestemd op de inhoud van deze site en de inhoud van de pagina die u bekijkt. Dat zijn zogenaamde context gebaseerde advertenties; advertenties die afgestemd zijn op hetgeen op die pagina te lezen is. Als gevolg van deze beleidskeuze worden
geen persoonsgebonden cookies geplaatst.

Daarnaast plaatsen wij zelf de volgende functionele cookies:

aantalpaginasgetoondmetcookiesmeldingEUeen teller die bijhoudt hoe vaak onze cookiesmelding aan u is getoond. Deze teller stopt automatisch zodra u onze cookies accepteert. Zodra u tien keer de cookiesmelding is getoond houden we het recht voor om de cookiesmelding niet meer te tonen.
accepteerCookiesEUbevat de waarde false of true en daarmee wordt vastgelegd of u onze cookies heeft geaccepteerd.

Ook wij plaatsen dus geen persoonsgebonden cookies.

Omdat er geen persoonsgebonden cookies worden geplaatst hoeven wij u, volgens de AVG, alleen maar te informeren over deze cookies en geen toestemming te vragen om deze cookies te mogen plaatsen.


home­